Palvelumme

Ohjelmisto- ja sovelluskehitys

Tuomme uusia vaihtoehtoja vanhoille toimintatavoille. Tarjoamme osaamisellamme ja toiminnallamme vaihtoehdon monoliittisille ja massiivisille yhden toimittajan järjestelmäkokonaisuuksille tuoden avoimuutta, rajapintoja, hallittavuutta ja skaalautuvuutta asiakkaidemme toimintaympäristöön. Olemme teknologiariippumaton ja ratkaisuja tuottava talo.

Teemme sekä ohjelmisto- että sovelluskehitystä ketterästi uusimmilla teknologioilla. Olemme kehittäneet eri kokoluokan järjestelmiä yksinkertaisista sovelluksista potilastietojärjestelmiin.

Käytettävyyssuunnittelu

Käyttäjälähtöinen suunnittelu ja käytettävyys lähtevät liikkeelle käyttäjästä ja käyttökontekstista. Käyttäjälähtöinen suunnittelu auttaa paremmin ymmärtämään ratkaistavaa ongelmaa, käyttäjän tarpeita ja projektikokonaisuutta. Hyvä käytettävyys parantaa mm. järjestelmän tehokkuutta, myyntiä sekä käyttökokemusta.

Yhdistämme projekteihin luontevasti käyttäjälähtöisen suunnittelun metodeita alustavista käyttäjätutkimuksista ja liiketoiminnan tarpeista aina viimeisiin käytettävyystesteihin ja loppuseurantaan. Varmistamme ketterän kehityksen onnistumisen hyödyntämällä Lean UX -periaatteita kehitystiimin tukena.

Integraatiot

Oikea tieto, oikeassa paikassa, oikeaan aikaan.

Liiketoimintaprosessinne määrittävät mitä tietoa tarvitaan, missä ja milloin. Yhdistämme taustajärjestelmät, ulkoiset tietolähteet sekä tietoa hyödyntävät kanavat ja päätelaitteet saumattomasti toisiinsa. Osaamme suositella asiakkaan tarpeisiin sopivia ratkaisuja ja hyödynnämme alustaratkaisuja ja/tai tuotteita vain, mikäli koemme että niistä on aidosti hyötyä. 

Toimimme sulavasti pilviympäristössä ja suosimme kevyitä, luotettavia ja yksinkertaisia ratkaisuja, jotka auttavat liiketoiminnan skaalautumisessa ja onnistumisissa. Hyödynnämme rajapintoja ja de facto -teknologioita, jolloin asiakkaan liiketoimintariski toimittajaloukosta pienenee merkittävästi.

Sopisiko palvelumme teille?