Palvelumme

Asiantuntijoillamme on vahva substanssiosaaminen sosiaali- ja terveysalan digitaalisten palveluiden kehittämisessä sekä sote-palveluiden integraatioissa. Tuomme sote-alalle nykyaikaisia ratkaisuja moderneilla teknologioilla, ja autamme parantamaan elämänlaatua luomalla parempia palveluita.

Parinkymmenen hengen tiimimme koostuu pääosin kokeneista full stack -kehittäjistä, käyttöliittymä- ja käyttäjäkokemussuunnittelijoista (UI/UX) sekä asiakashallinnan ammattilaisista. Kehittäjämme työskentelevät tiiviisti suunnittelijoidemme kanssa projektien alusta aina jatkokehitykseen saakka.

Ketterä ohjelmisto- ja sovelluskehitys

Olemme erikoistuneita kehittämään etenkin sosiaali- ja terveydenhuollon digitaalisiin palveluihin moderneja ratkaisuja, moderneilla avoimen lähdekoodin teknologioilla. Tarjoamme vaihtoehdon monoliittisille ja massiivisille yhden toimittajan järjestelmäkokonaisuuksille, ja tuomme tilalle avoimuutta, rajapintoja sekä skaalautuvuutta mikropalveluiden muodossa.

Jokainen ohjelmisto- ja sovelluskehitysprojektimme lähtee liikkeelle tarkasti määrittelemällä asiakkaan tarve, jotta pystymme toimittamaan asiakkaan arkea mahdollisimman paljon helpottavan ratkaisun. Hyödynnämme projekteissamme pääsääntöisesti ketterän kehityksen Scrum-menetelmää, jossa iteratiivinen prosessi takaa projektin sujuvan etenemisen kohti päämäärää. Hallitsemme myös mobiilisovellusten kehittämisen; niin progressiivisten verkkosovellusten (PWA) kuin React Native sekä natiivisovellusten osalta.

Koska olemme teknologiariippumaton talo, valitsemme parhaiten sopivat, modernit kirjastot aina asiakastarpeen mukaan. Jokaisessa työmme vaiheessa avainasemassa on kehitettävän palvelun käyttäjät, joille käyttökokemus tehdään mahdollisimman yksiselitteiseksi – ja palvelusta elämää helpottava.

Käyttäjälähtöinen suunnittelu

Digitaalisissa palveluissa huolellinen suunnittelu ja miellyttävä visuaalinen ilme ovat olennainen osa onnistunutta hanketta. Käyttäjälähtöinen suunnittelu takaa erinomaisen käyttökokemuksen, varmistaa palveluiden saavutettavuuden ja ehkäisee lisäkustannusten kasaantumista.

UI/UX-suunnittelu eli käyttöliittymä- ja käyttökokemussuunnittelu kätkee sisäänsä paljon muutakin kuin lopputuotteen ulkoisten ominaisuuksien määrittelyn. UI/UX-suunnittelu on mukana hankkeen alusta jatkokehitykseen saakka varmistaen käyttäjiä osallistamalla, että käyttökokemus säilyy muutoksista huolimatta erinomaisena ja palvelun ilme yhdenmukaisena.

UI/UX-suunnittelun ytimessä on suunnittelijoidemme ammattitaito sekä kyky kuunnella asiakasta, jotta liiketoiminnan tarpeet pystytään visualisoimaan esteettisenä ja toimivana kokonaisuutena. Interaktiivisten prototyyppien avulla palvelua voidaan jo aikaisessa vaiheessa testata ja iteroida ilman tarvetta muokata koodia, jotta kehittäjät pystyvät keskittymään valmiiksi pureskeltujen palveluiden tekniseen toteutukseen. Hyvällä suunnittelulla pystytään siis varmistamaan, että lopputuote tarjoaa ratkaisun alkuperäisiin haasteisiin sekä säästämään huomattavasti kehitystiimin ohjelmointiin kuluvaa aikaa – eli rahaa.

Suunnittelutiimimme yhdistelee luontevasti käyttäjälähtöisen suunnittelun ja digitaalisen palvelumuotoilun menetelmiä, jotta järjestelmä näyttää, tuntuu ja käyttäytyy optimaalisesti. 

 

Integraatiot ja rajapinnat

Oikea tieto, oikeassa paikassa, oikeaan aikaan.

Asiakkaan liiketoimintaprosessit määrittävät mitä tietoa tarvitaan, missä ja milloin. Yhdistämme taustajärjestelmät, ulkoiset tietolähteet sekä tietoa hyödyntävät kanavat ja päätelaitteet saumattomasti toisiinsa. Integraatioasiantuntijamme osaavat suositella asiakkaan tarpeisiin sopivia ratkaisuja, ja hyödynnämme alustaratkaisuja ja tuotteita vain, mikäli koemme että niistä on aidosti hyötyä.

Suosimme kevyitä, luotettavia ja yksinkertaisia ratkaisuja, jotka auttavat liiketoiminnan skaalautumisessa ja digitaalisten palveluiden menestymisessä. Hyödynnämme rajapintoja ja yleisesti käytössä olevia teknologioita, jolloin toimittajalukkoa ei synny ja asiakkaan liiketoimintariski pienenee merkittävästi. Järjestelmäintegraatioiden myötä yleisesti käytössä olevia järjestelmiä voidaan yhdistellä omaan palveluun, eikä samankaltaista järjestelmää tarvitse rakentaa itse toistamiseen.

Olemme erikoistuneita sote-integraatioihin, ja esimerkiksi Kota-potilastietojärjestelmämme Kanta-integraatio siirtää ja vastaanottaa tietoa näiden kahden järjestelmän välillä saumattomasti. Muita yleisesti käytettyjä järjestelmäintegraatioita, joiden parissa asiantuntijamme ovat tottuneita työskentelemään, ovat muun muassa Suomi.fi-integraatiot vahvaa tunnistautumista vaativissa palveluissa sekä erilaiset maksupalveluintegraatiot.

Projektit ja teknologiat vuonna 2021

Kaipaavatko palvelunne uudistusta?