Työvuorojen välitysjärjestelmä Esperi Lääkäripalveluiden kasvun mahdollistajana

Esperi Care on Suomen suurimpiin lukeutuva hoiva- ja terveyspalvelualan yritys, jonka tytäryhtiö Esperi Terveyspalvelut Oy tuottaa sekä lääkäripalveluita julkisen ja yksityisen sektorin toimijoille että tarjoaa myös monipuolista terveydenhuollon henkilöstövuokrausta. Robun ja Esperi Terveyspalveluiden yhteistyön juuret ovat jo vuodessa 2011, ja yhteistyön aikana suuria muutoksia on nähty niin molemmissa yrityksissä kuin yhteisen tekemisen laajuudessakin. Yhdessä Robun kanssa kehitetystä Esperin työvuorojen välitysjärjestelmästä on nyt etenkin koronapandemian myötä muovautunut Esperin terveys- ja lääkäripalveluiden liiketoiminnalle elintärkeä sovellus.

Esperi Terveyspalvelut on Robun pitkäaikaisin asiakas, jolle Robun perustajajäsen Antti Niinikoski lähti alun perin vuonna 2011 rakentamaan anestesialääkäreiden toimenpidekorvausten ja palkkioiden hallintajärjestelmää. Yhteistyön alkuvuodet järjestelmän pystytyksen jälkeen pysyivät lähinnä ylläpidon piirissä, kunnes järjestelmän toiminnallisuuksia haluttiin alkaa laajentamaan.

Esperin lääkäri- ja terveyspalveluiden liiketoimintajohtaja Esa Haapalainen on ollut mukana sovelluksen kehittämisessä jo yli kymmenen vuoden ajan. Haapalainen kertoo:

”Pienimuotoista yhteistyötämme lähdettiin laajentamaan vuosien 2016 ja 2017 taitteessa, kun Robu oltiin perustettu ja Esperi Terveyspalvelut eli entinen Ema Group ostettu osaksi Esperi Carea. Olimme tunnistaneet sovelluksen potentiaalin ja tahdoimme lisätä siihen ominaisuuksia muun muassa palkanlaskennan ja työvuorojen suunnittelun tueksi. Näin vuosien yhteistyön tuloksena syntyi nykyinen työvuorojen välitysjärjestelmämme.”

”Tästä sovelluksesta on muodostunut kriittinen osa arkeamme ja toimintamme sujuvuutta. Työvuorohallinnan lisäksi sieltä välitetään dataa myös suoraan palkanmaksu- ja laskutusjärjestelmiin. Työvoiman välittämisestä eri toimipisteisiin on tullut helppoa, joka on kriittistä tälle liiketoiminnan osa-alueellemme. Toimiva työvuorojen välitysjärjestelmä on myös mahdollistanut liiketoimintamme kasvun.”

Terveydenhuoltoon lisäresursseja sovelluksen avulla

Esperillä käytössä oleva sovellus on oleellinen osa Esperin tavoitetta tuoda helpotusta kansalliseen hoitajapulaan tarjoamalla monipuolista osaamista ympäri Suomen niin yksityisille kuin julkisille terveydenhuollon palveluita tuottaville laitoksille. Esa Haapalainen kertoo, että Esperin osallistuttua koronaviruksen rokotustalkoisiin yritykseen palkattiin vain muutaman kuukauden aikana yli 150 uutta työntekijää, joka oli todellinen rasituskoe työvuorojen välitysjärjestelmälle:

”Kukaan ei varmasti osannut aavistaa, että pari vuotta sitten uudistettu sovellus uusine palvelimineen tulisi näin nopealla aikataululla pyörittämään näinkin suurta määrää dataa. Välitettyjen työvuorojen määrä on vuoden aikana peräti viisinkertaistunut, ja iloksemme sovellus on toiminut juuri niin kuin pitää, rasituksesta huolimatta!”

Haapalainen nostaa Robun kasvun ja kehittymisen yhdeksi tärkeimmäksi tekijäksi, joka lisää luottamusta yhteistyön tulevaisuudelle.

”Olen työskennellyt robulaisten kanssa yhteensä jo yli 10 vuoden ajan, joten minulla on todella ollut eturivin paikka seurata Robun kasvutarinaa. Robun resurssien kasvu ja sitä kautta skaalautunut tarjonta sekä Robun substanssiosaaminen sote-alan digitaalisista ratkaisuista ovat suoraan mahdollistaneet meidän yhteistyömme laajenemisen, Esa Haapalainen sanoo ja jatkaa:

Nähdäkseni Robusta on kuoriutunut sote-alan todellinen asiantuntija. Heillä on ajantasainen tietämys ohjelmistokehityksen trendeistä ja parhaista käytännöistä.”

Yli kymmenen vuoden yhteistyö kehittyy ja jatkuu edelleen

Esperin lääkäri- ja terveyspalveluiden työvuorojen välitysjärjestelmän seuraava kehitysprojekti liittyy sovelluksen käytettävyyteen ja ulkoasun parannuksiin, kun yhteistyö Robun kanssa saa jälleen jatkoa. Haapalainen kertoo, ettei nykyisestä yhteistyömallista Robun kanssa ole negatiivista sanottavaa vaan on kokonaisvaltaisesti tyytyväinen nykytilaan:

”Meillä on täysi luotto siihen, että yhteistyömme toimii jatkossakin uusien hankkeiden parissa, sillä Robu on innovatiivinen ja haluaa jatkuvasti kehittää sekä itseään että asiakassuhteitaan. Sote-ala myös muuttuu jatkuvasti ja koen Robulla olevan erinomaiset valmiudet muuttua sen mukana.

Parasta Robun kanssa työskentelyssä on se, että he ovat aidosti kiinnostuneita asiakkaasta kokonaisuutena eikä vain rakennettavasta ohjelmistosta. Tämä yhdistettynä robutaattien ammattitaitoon poikii hyvin palvelevia, asiakkaan tarpeisiin räätälöityjä ratkaisuja, kuten me Esperillä olemme todistaneet.

Muun muassa kaikkien näiden edellä mainittujen syiden vuoksi pystyn hyvin suosittelemaan Robua muille – ja olen jo suositellutkin.”

Esperi Lääkäripalvelut Oy
Esa Haapalainen
Liiketoimintajohtaja
 

 

Robu Oy
Robu Oy