Lasteri – ohjelmistokehityksellä entistä parempaa lastensuojelua

Lastensuojelun ympärivuorokautista palvelua tarjoavien yksiköiden viranomaistietokannan eli Lasterin kehitystyö lähti tarpeesta turvata sijoitettavalle lapselle paras mahdollinen sijaishuoltopaikka. Lasteri on tietokanta, joka kokoaa ympärivuorokautista palvelua tarjoavat sijaishuoltoyksiköt saman hakutyökalun alle ja yhdistää tietokantaan myös kunkin sijaishuoltoyksikön valvontadokumentit. Robu valikoitui hankkeen tekniseksi toteuttajaksi julkisen kilpailutuksen kautta, ja yhteistyö on sujunut hyvässä hengessä tiukasta aikataulusta huolimatta.

Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä, Keusote hallinnoi Sosiaali- ja terveysministeriön rahoittamaa Lasteri-pilottihanketta, jonka lisäksi pilottivaiheeseen osallistuvat myös Helsingin kaupunki ja Satakunta. Pilotoinnin jälkeen tietokanta on tarkoitus jalkauttaa myös muihin kuntiin luoden valtakunnallisen viranomaisrekisterin sujuvoittamaan lastensuojelutyötä. 

Lasterin ensisijaisia käyttäjiä ovat kuntien sosiaalityöntekijät, jotka etsivät lapsille sijaishuoltopaikkoja sekä sijaishuoltoyksiköt, jotka ylläpitävät muun muassa tietoa vapaiden paikkojensa määrästä sekä erikoisosaamisestansa. Tietokantaan on tulevaisuudessa tarkoitus lisätä myös valvontakalenteri, joka taas helpottaa eri viranomaistahojen tekemien valvontakäyntien yhteensovittamista. Tulevaisuudessa on myös tarkoitus, että eri Aluehallintovirastojen, Valviran ja Eduskunnan oikeusasiamiehen valvontakertomukset näkyvät Lasterissa.

Jaana Vilpas, Lasteri-pilottihankkeen projektipäällikkö Keusotelta kertoo ohjelmistokehityksen taustoista:

”Tiesimme jo ennen kilpailutusta suhteellisen hyvin minkälaista ohjelmistoa lähdemme tilaamaan, sillä olimme tehneet määrittelytyötä ja palvelumuotoilua jo melko pitkälle. Ehkä hieman erityislaatuisen tästä projektista tekee kuitenkin se, että meillä ei ole tekniselle toteutukselle varsinaista tuoteomistajaa, vaan jaamme vastuuta hankekoordinaattorimme kanssa. Emme kumpikaan ole myöskään toimineet aikaisemmin ostajan roolissa ohjelmistokehityshankkeessa.”

Jaana Vilpas kertoo, että ennen yhteistyön alkua häntä mietitytti, kuinka tiimien välinen kommunikaatio ja tiedonsiirto tulee sujumaan. Projektin käynnistyttyä nämä pohdinnat siirtyivät kuitenkin syrjään.

”Vaikka etukäteen hieman jännitti yhteisen kielen löytyminen ohjelmistokehittäjien kanssa, huoli osoittautui turhaksi, emmekä lopulta ole osanneet kaivata erillistä ICT-tuoteomistajaa. Tämä johtuu varmasti pitkälti siitä, että tiimimme kommunikoivat lähes päivittäin, joten tiedämme koko ajan missä mennään”, Vilpas sanoo hymyillen.

 

Lasteri on suunniteltu helppokäyttöiseksi. Palveluntuottajien valvontatiedoissa esimerkkidatana keksitty Karhunpesä.

Robu tarjoaa aitoa välittämistä ja monipuolista osaamista

Robun ja Keusoten yhteinen ohjelmistokehitysprojekti lähti käyntiin loppukeväästä 2021. Lasterin ensimmäinen demotilaisuus oli lokakuun Valtakunnallisilla lastensuojelupäivillä Jyväskylässä ja ohjelmisto oli kokonaisuudessaan käyttövalmis joulukuussa 2021. Siispä tiukassa aikataulussa pysyminen ja samalla laadukkaan ohjelmiston toimittaminen ovat onnistuneen yhteistyön tärkeimmät mittarit. Vilpas nostaa tämän yhteydessä esille pienen ohjelmistoyrityksen edut:

”Robu on aidosti saanut välitettyä meille tunteen, että tämä hanke on myös heille merkityksellinen eikä vain yksi projekti muiden joukossa. Lasterin rakentaminen on meille yhteinen oppikokemus, mutta koska molemminpuoleinen tahtotila projektin onnistumiselle on niin vahva, hanke on edennyt oikein hyvässä hengessä.”

Robulta Lasteria on rakentamassa kiinteä viisihenkinen tiimi, jonka kokonaisosaaminen tuntuu Vilppaasta henkilömääräänsä suuremmalta:

”Robulla on selkeästi joukossaan varsinaisia moniosaajia ja paljon erilaista ammattitaitoa. Resursointiongelmia ei ole ollut lainkaan. Mikäli joku tiimiläisistä on ollut poissa, Robu on aina pystynyt löytämään sopivan paikkaajan riveistään.

Vaikka olimmekin toisen toimittajan kanssa luoneet Lasterin visuaalisen ilmeen ja itse tehneet paljon palvelumuotoilua, myös näitä osa-alueita on pystytty hiomaan Robun suunnittelijan kanssa. Meille on tärkeää luoda edustuskelpoinen ohjelmisto, josta voimme olla ylpeitä. Robun kanssa myös yksityiskohdat ovat saaneet ansaitsemansa huomion, kiireestä huolimatta”, Vilpas kertoo.

Lasterin kojulla kävi kuhina lastensuojelupäivillä, kun kiinnostuneet pääsivät testikäyttämään rekisteriä.

Lasteria rakennetaan yhtenä tiiminä lasten parhaaksi

Robun ja Keusoten välinen yhteistyö jatkuu pilottihankkeen parissa vuoden loppuun saakka, jonka jälkeen Lasterin ylläpito jää Robulle. Haasteita ei ohjelmistokehityksen parissa ole Jaana Vilpaksen mukaan ilmennyt, ja hän odottaa projektin etenevän hyvin loppuun saakka.

”Keusoten ja Robun tiimit ovat käytännössä sulautuneet yhteen. Kun kaikki tehdään oikeasti yhdessä eikä omissa poteroissa, nousee paremmin esille eri näkökulmia, jotka auttavat onnistuneen lopputuotteen rakentamisessa”, Vilpas sanoo ja jatkaa:

 

”Tuntuu, että julkisen kilpailutuksen kautta saimme tärkeään hankkeeseemme juuri passelin kumppanin. Kiireestä ja suhteellisen pienistä tiimeistä huolimatta tämä on tuntunut hallittavalta kokonaisuudelta, joka etenee juuri niin kuin pitää. Kieltämättä olen jopa hieman yllättynyt, että olemme pysyneet näin erinomaisesti alkuperäisessä aikataulussa!”

Tärkeintä sujuvassa yhteistyössä on kuitenkin pilottihankkeen päämäärä tuoda helpotusta ja sujuvuutta lastensuojelutyön arkeen. Jaana Vilpas muistuttaa intensiivisen projektin tärkeydestä:


”Olemme Keusotella hyvin innoissamme hankkeen nopeasta edistymisestä, erityisesti kun kyseessä on työkalu, jonka keskeisiä hyötyjiä ovat sijoitettavat lapset. On aivan mahtavaa, että pääsemme nyt isosti esittelemään Lasteria Suomen kunnille. Siitä iso kiitos kuuluu projektille omistautuneelle Robulle.”

 

, , ,

Tilaa uutiskirjeemme

Robu Oy
Robu Oy