Käyttäjä-lähtöinen suunnittelu

Palvelumuotoilu

Autamme kehittämään ihmislähtöisempiä digitaalisia palveluita. Suunnittelemme palvelun käyttäjän kannalta hyödyllisiä ja helppokäyttöisiä kokonaisuuksia.

Yhdistämme projekteihin luontevasti käyttäjälähtöisen suunnittelun metodeita käyttäjätutkimuksista ja liiketoiminnan tarpeista aina viimeisiin käytettävyystesteihin ja loppuseurantaan.


Digitaalisten palveluiden muotoilu

Digitaalisten palveluiden muotoilulla Robulla tarkoitetaan digitaalisten palveluiden, kuten sovellusten ja verkkosivujen käyttäjäkokemuksen sekä käytettävyyden suunnittelua. Projektista riippuen tämä voi sisältää esimerkiksi käyttäjien tarpeiden selvittämistä, käyttöliittymän suunnittelua, interaktiivisuuden suunnittelua sekä palvelun testaamista ja muuta kehittämistä. Lyhykäisyydessään tavoitteena on luoda helppokäyttöinen ja saavutettava palvelu, joka vastaa käyttäjien tarpeita.

Tutustu esimerkkeihin siitä, miten palvelumuotoilua voidaan hyödyntää:

Kuten jo todettu edellä esitetyssä tekstissä, palvelumuotoilulla voidaan parantaa digitaalisten, mutta myös fyysisten palveluiden käyttökokemusta ja saavutettavuutta. Menetelmiä ja esimerkkejä käyttökokemuksen kehittämiseksi:

1. Käyttäjien tarpeiden selvittäminen: Palvelun suunnittelun alussa voidaan selvittää käyttäjien tarpeita ja odotuksia laadullisilla sekä määrällisellä tutkimusmenetelmillä. Tämä auttaa luomaan palvelun, joka vastaa käyttäjien todellisia tarpeita. Tutkimusmenetelmät valitaan aina projektikohtaisesti.

2. Käyttöliittymäsuunnittelu: Käyttöliittymäsuunnittelulla varmistetaan, että palvelu on helppokäyttöinen ja intuitiivinen. Käyttöliittymäsuunnittelulla voidaan tässä yhteydessä tarkoittaa esimerkiksi pavleun visuaalisuden (UI) suunnittelua sekä muuta käytettävyyden suunnittelua osallistavasti eri sidosryhmien kanssa (UX).

3. Testaaminen ja kehittäminen: Palvelun testaamisella ja kehittämisellä varmistetaan, että palvelu toimii suunnitelmien mukaisesti ja että se vastaa edelleen käyttäjien tarpeita.

 

Hyödyt:

  • Palvelun käyttökokemus paranee, mikä lisää käyttäjien tyytyväisyyttä ja uskollisuutta
  • Palvelun saavutettavuus paranee, mikä tarkoittaa että se on helpompi käyttää erilaisille käyttäjille, ja erityisesti niille joilla on erityistarpeita.
  • Palvelun käyttöaste paranee, mikä lisää kannattavuutta ja kilpailuetua.
Asiakaslähtöistä suunnittelua

UI/UX-suunnittelu eli käyttöliittymä- ja käyttökokemussuunnittelu kätkee sisäänsä paljon muutakin kuin lopputuotteen ulkoisten ominaisuuksien määrittelyn. 

UI/UX-suunnittelu on mukana hankkeen alusta jatkokehitykseen asti. Se varmistaa käyttäjiä osallistamalla, että käyttökokemus säilyy muutoksista huolimatta erinomaisena ja palvelun ilme yhdenmukaisena.

Suunnittelun ytimessä on Robun palvelumuotoilijoiden ammattitaito sekä kyky kuunnella asiakasta, jotta liiketoiminnan tarpeet pystytään visualisoimaan esteettisenä, helppokäyttöisenä ja toimivana kokonaisuutena.Joustavaa iterointia

Interaktiivisten prototyyppien avulla voimme jo aikaisessa vaiheessa testata palveluiden toimivuutta. Näin iteroimme työtä joustavasti ja kustannustehokkaasti ilman tarvetta muokata koodia. Kehittäjämme pystyvät keskittymään jo valmiiksi pureskeltujen palveluiden tekniseen toteutukseen. 

Hyvällä suunnittelulla varmistamme sen, että lopputuote tarjoaa ratkaisun alkuperäisiin haasteisiin. Lisäksi säästämme huomattavasti kehitystiimin ohjelmointiin kuluvaa aikaa  eli rahaa.


Käyttäjälähtöinen suunnittelu

palvelumuotoilu