Palvelumuotoilija tarjoaa laajasti menetelmiä sote-alan projektiarkeen

Robun uusi palvelumuotoilija Oona Johansson tuo Robun osaamispalettiin rautaisen osaamisensa muun muassa suunnitteluprosessista sekä yhteissuunnittelun ja osallistavan suunnittelun metodeista.

Robun uusi palvelumuotoilija Oona Johansson

Toimin tällä hetkellä Robulla Senior Service Designerin roolissa, eli suomeksi sanottuna olen palvelumuotoilija. Koulutukseltani olen palvelumuotoiluun erikoistunut teollinen muotoilija (MA). Tämä tarkoittaa sitä, että työssäni pyrin teknisen näkökulman lisäksi käyttäjäkeskeiseen ja ennen kaikkea yhdenvertaiseen muotoiluun. 

Ennen hyppäämistä ohjelmistoyritykseen olen toiminut yhdyskuntarakentamisen asiantuntijayrityksessä WSP Finland Oy:ssä ja kartoittanut siellä osaamista monialaisista kaupunkimuotoilun hankkeista. Näihin kaupunkimuotoilun hankkeisiin on kuulunut joukkoliikenteen kehitystyötä ja rantareittien ihmislähtöistä suunnittelua, käyttöliittymäsuunnitelua sekä erinäisiä julkisen puolen selvityksiä. Tämän lisäksi olen kerryttänyt johtamiskokemusta toimimalla SKOL Konsulttinuorten puheenjohtajana. 

Koen että monen eri tekniikka-alan tuntemus mahdollistaa laajan sekä ammattitaitoisen palvelumuotoilun menetelmien käytön. Robun asiakkaille tämä tulee näkymään heitä entistä paremmin palvelevien tuotteiden ja palveluiden kilpailukykyisenä kehityksenä sekä projektityössä vahvana suunnitteluprosessin johdon työkaluina, saavutettavilla lopputuotteilla sekä yhteissuunnittelun metodien hyödyntämisenä läpi kehitysprosessin.

Tässä työssä pääsen astumaan laatikon ulkopuolelle ja kehittämään mitä idearikkaimpia sekä kilpailukykyisempiä ratkaisuja.

Palvelumuotoilijan työssä haluan innostaa muita, ja innostun itsekin helposti uusista asioista. Erityisesti projektit, joissa luodaan yhdenvertaisia ja meitä kaikkia kansalaisia palvelevia tuotteita saavat pääni kääntymään. Innovointi toimii isona osana edellä mainittua, sillä uskon muotoilun metodeilla voivan kehittää sellaisia tuotteita ja palveluita, jotka ylittävät nykypäivän vaatimukset esimerkiksi saavutettavuuden suhteen. 

Ammattitaitoisella muotoilujohtamisella voidaan lisätä ymmärrystä kehitettävästä kohteesta empatiatyökaluin sekä osallistaa eri sidosryhmiä projektin lomassa, millä luodaan vahva perusta todellisen tarpeen määrittämiselle. Ideoinnilla sen sijaan voidaan työpajoissa tai muissa yhteissuunnittelutilaisuuksissa rikkoa rajoja ja innovoida uusia ratkaisuja. Erilaisten priorisointimenetelmien hallinta taas tukee kohteen määrittelytyötä sekä auttaa tunnistamaan yrityksen tai organisaation toiminnan kannalta merkittävimmät tekijät sekä kehityskohteet – palvelumuotoilun hyötyjä voidaan siis nähdä suunnitteluprosessin jokaisessa vaiheessa. 

Edellä esitetty tukee hyvin ajatusta siitä, mitä lisäarvoa pystyn palvelumuotoilijana tuomaan digitaalisten tuotteiden kehitykseen Robulle; käyttäjälähtöisen lähestymisen sekä vahvat suunnitteluprosessin hallinnan menetelmät. Robulla työskennellessä parasta onkin juuri ihmislähtöinen kehittäminen ja sen luoma merkityksellinen työ.

Oona <3 Robu

Uusia mahdollisuuksia Robun tiimissä

Robun kaltainen sote-alan ohjelmistoyritys tarjoaa palvelumuotoilijalle mahdollisuuden työskennellä merkityksellisissä projekteissa lähellä ihmistä sekä työpöydän innovointiin. Tässä työssä pääsen astumaan laatikon ulkopuolelle ja kehittämään mitä idearikkaimpia sekä kilpailukykyisempiä ratkaisuja. Osaamiseni julkisen puolen kehitystyöstä sekä muotoiluajattelun ajatusmalli tuovat mukanaan vahvaa johtamisottetta, selkeät prosessit ja harkitusti valitut menetelmät, joilla projektien tavoitteet saavutetaan. Tällä mahdollistetaan kilpailukykyinen kehitystyö, jolla ylitetään asetetut laatutasot ja standardit.

Isosta konsulttitalosta pieneen ohjelmistokehitykseen vaihtaminen tuo mukanaan luonnollisesti niin uusia haasteita kuin mahdollisuuksiakin, joista olen valmis ottamaan selvää. Robun tarjoama työyhteisö sekä verkosto luovat myös tilaisuuden oppia ja opettaa matalalla kynnyksellä sekä näin kehittää itseään jokapäiväisessä työssä. 

Tavoitteenani onkin korostaa projekteissani osallistavan suunnittelun menetelmien, kuten design sprinttien, tavoite- ja toimenpidetyöpajojen tai esimerkiksi laadullisten ja määrällisten tutkimusmenetelmien käyttöä sekä todistaa näiden tuottama hyöty esimerkiksi vuorovaikutuksen, innovoinnin, resurssien hallinnan ja lopputuotteiden jalkauttamisen kannalta.

Oonan taukovahti Puusti <3

Puusti tasapainottaa vapaa-ajan ja työelämän välistä tasapainottelua

Palvelumuotoilun ammattitaito ja sen tuominen aktiivisesti esiin työssäni vaatii intohimoa ja rohkeutta sekä vapaa-ajan ja työelämän tasapainottelua. Tästä tasapainottelusta pitää huolen koirani, pohjanpystykorva Puusti. Lenkki Helsingin keskuspuiston metsiin on hyvä siirtymä töistä vapaa-ajalle, ja lempi lelulla seuraa pyytävä kaveri auttaa tauottamaan päivää. Tämän lisäksi harrastukset taiteen, kuten maalaamisen ja piirtämisen parissa ylläpitävät luovuutta, jolla työelämässäkin rikotaan rajoja kilpailukyvyn takaamiseksi.

Lue lisää Robun työntekijätarinoita ja Robun palveluvalikoimasta!

Robu Oy
Robu Oy