Robun työntekijät valitsivat hallituksen jäsenen

Robun työntekijät valitsivat keskuudestaan yrityksen hallituksen jäsenen nyt toista kertaa avoimella vaalilla. Henkilöstön valitsema jäsen tuo oman erikoisosaamisensa yhtiön hallitustyöhön ja lisää hallitustyön läpinäkyvyyttä henkilökunnan suuntaan. “Robu on jännittävässä kasvuvaiheessa ja odotan mielenkiinnolla hallitustyössä avautuvia näkymiä.” kertoo hallitukseen nyt valittu Marko Wallin.”

Yrityksen hallitustyö ja työskentelytavat ovat yleensä melko näkymätöntä työntekijöille, vaikka etenkin asiantuntijaorganisaatiossa työntekijöiden etu kohtaa omistajien edun ja molempien intressi on, että yhtiö on asianmukaisesti johdettu. Tältä pohjalta oli loogista, että myös Robussa seurataan muutamien muiden yritysten esimerkkiä ja valitaan työntekijöiden keskuudesta jäsen yrityksen hallitukseen, joka tuo oman lisäarvonsa hallitustyöhön, sekä lisää sen läpinäkyvyyttä henkilöstön suuntaan.

Robun työntekijät valitsivat keskuudestaan yrityksen hallituksen jäsenen nyt toista kertaa avoimella vaalilla, jonka jälkeen yhtiön omistajat vahvistivat valinnan hyväksymällä työntekijöiden valitseman henkilön yhtiökokouksessa. Hallituspestin kesto on tilikausi kerrallaan ja vuonna 2022 valittu jäsen on Marko Wallin.

Tarkoituksena on laajentaa yrityksen hallitusta ja tuoda hallitustyöskentelyä ja päätöksiä lähemmäs työntekijöitä. Työntekijä on hallituksessa äänioikeudellinen jäsen ja hänellä on täydet oikeudet, vastuut ja velvollisuudet kuin muilla. Eli hän ei edusta yhtiön työntekijöitä, vaan on hallituksen täysivaltainen jäsen, vaikka onkin työntekijöiden valitsema. Hallituksen tehtävänä on huolehtia nimenomaan omistajien edusta sekä siitä, että yhtiö on asianmukaisesti johdettu, mutta omistajien etu on myös työntekijöiden etu monella eri saralla.

Henkilöstölle “henkilöstön edustajan” hallituskaudet ovat näkyneet hallituksen kokousten sisältöjen tiivistämisenä ja esille tulleiden asioiden nostoina sekä hallituksen esityslistalle että henkilöstön suuntaan. Robun tavoitteena on, että työntekijän valitseminen hallitukseen olisi jokavuotinen käytäntö.

Tilikaudelle 2022 valittu hallituksen jäsen työntekijöiden keskuudesta on Marko Wallin, joka on koulutukseltaan diplomi-insinööri ja toimii Robulla ohjelmistoarkkitehtina. Hänellä on 15 vuoden kokemus sovelluskehityksestä ja pitkä kokemus hallitustyöskentelystä yhdistyspuolella. “Robu on jännittävässä kasvuvaiheessa ja odotan mielenkiinnolla hallitustyössä avautuvia näkymiä.” kertoo Wallin. Mahdollisuutena Wallin näkee Robun paremman tunnettavuuden, joka helpottaa markkinointia, myyntiä ja rekrytointia. Uhkana on kasvun tyrehtyminen, erityisesti jos yleinen taloustilanne ei käänny parempaan päin. “Muutama edellinen vuosi on ollut haasteellinen sekä pandemian että maailmanpoliittisen tilanteen osalta, joka on heijastunut yrityksen toimintaan, mutta kuluva vuosi on tuonut mukanaan hyviä merkkejä ja uskon tehtyjen päätösten ja Robun loistavan henkilöstön ja yhteishengen tuovan paljon hyvää jatkossa.” pohtii Wallin.

Hallituksen jäsenen valinta työntekijöiden keskuudesta ei ole uusi idea, vaan muun muassa Gofore ja F-Secure ovat näin tehneet jo muutamia vuosia sitten. Uutisoinnin perusteella kokemukset hallituskausien aikana ovat olleet yksinomaan myönteisiä. Henkilöstön valitsema jäsen tuo oman erikoisosaamisensa yhtiön hallitustyöhön ja yleensä työntekijäjäsen lisää hallitustyön läpinäkyvyyttä henkilökunnan suuntaan. Kokouksista voidaan kirjoittaa sisäinen blogikirjoitus, joissa avataan kokouksessa käsiteltyjä asioita. “Vaikka yhtiömme onkin läpeensä läpinäkyvä, tämä toi pikantin lisän ja vankisti entisestään henkilökunnan ja johdon välistä luottamusta.” kertoo Timur Kärki Goforesta muutaman vuoden takaa.

Sonja Palin
Sonja Palin
HR Manager