Tuotteet

Etävastaanottopalvelu

Robu Oy myy erittäin tietoturvallista ja laajasti Suomessa käyttöön levinnyttä etävastaanottoa. Palvelussa saa tehokaasti pidettyä vastaanottoja videon välityksellä sekä halutessanne myös chat-toiminnallisuuden. Palvelu toimii selainpohjaisesti myös mobiililaitteilla ja mahdollistaa suojatun keskustelun potilaan kanssa. Palvelu on kustannustehokas ja vuorokaudessa käyttövalmiina. Lisäksi palvelu on tarvittaessa integroitavissa useimpiin potilastieto- ja ajanvarausjärjestelmiin.

Kota - potilastietojärjestelmä

Terveydenhuollon järjestelmät koetaan usein hankaliksi käyttää. Niiden koetaan vievän terveydenhuollon ammattilaisen huomion pois potilaasta eivätkä ne paranna tehokkuutta. THL STePS 2.0 -hankkeen raportin mukaan ainoastaan 19 % lääkäreistä ja 23 % sairaanhoitajista kokee järjestelmät helppokäyttöisiksi. Ainoastaan 23 % käyttäjistä on sitä mieltä, että järjestelmät auttavat parantamaan tehokkuutta.

RATKAISU:

Robu Oy:n potilastietojärjestelmä Kota on suunniteltu ja kehitetty yhteistyössä terveydenhuollon ammattilaisten kanssa. Rakenteinen kirjaaminen yhtenäistää käytäntöjä, jolloin potilasturvallisuus paranee. Kirjaamista nopeuttaa se, että tieto kirjataan ainoastaan yhteen paikkaan. Kirjauksiin kuluvan ajan on arvioitu vähenevän noin 40 %. Käyttö on tehty erittäin helpoksi, koska jokaiselle työntekijäryhmälle on oma käyttäjärooli ja ylimääräiset kentät saadaan piilotettua.

EDUT:

 • Helppokäyttöinen, suunniteltu yhdessä käyttäjien kanssa
 • Kirjauksiin käytettävä aika pienenee
 • Näkymät muokattavissa rooleittain
 • Tiedot kirjataan vain yhteen paikkaan
 • KANTA -yhteensopiva
 • Helppo ja kustannustehokas
 • Muokattavissa jokaisen tarpeisiin
 • Ulkoasu kustomoitavissa
 • Lisäpalvelut
  • Suostumuslomake (GDPR:n vaatimien tietojen kerääminen ja muokkaus yhdessä paikassa)
  • Nettiajanvaraus
  • Vastaanottoajan muistutus
  • Poikkeamaraportointi
 • Sisältöjä voi hallita itse
 • Mahdollisimman pitkälle viety paperiton palvelu vähentää tulosteita