Tuotteemme

Jotta pyörää ei tarvitse keksiä toistuvasti uudelleen, olemme aidoista asiakastarpeista kehittäneet valmiita sovelluksia, joiden hyötyjen monistaminen eri organisaatioille käy käden käänteessä. Kaikki tuotteemme on rakennettu moderneja avoimen lähdekoodin teknologioita hyödyntäen ja ovat helposti integroitavissa muihin järjestelmiin. Tuotteisiimme voi asiakkaan yksilöllisiin tarpeisiin peilaten lisätä sujuvasti myös räätälöityjä toiminnallisuuksia. Jatkokehitys takaa aikaa kestäviä ratkaisuja ja varmistaa, että sovellusten tietoturvallisuus säilyy ensiluokkaisella tasolla.

Potilastietojärjestelmä Kota

Yhteistyössä terveydenhuollon ammattilaisten kanssa kehitetty, Kanta-yhteensopiva potilastietojärjestelmä Kota tuo raikkaan tuulahduksen nykypäivää terveydenhuollon tietojärjestelmiin. Kotaa on kehuttu paitsi hyvästä esimerkistä rakenteiseen kirjaamiseen myös kauniista ja helppokäyttöisestä käyttöliittymästään.

Potilastietojärjestelmä Kodassa avointen tekstikenttien sijaan potilaskäynnit kirjataan rakenteisesti. Kodan tapauksessa rakenteinen kirjaaminen tapahtuu pudotusvalikoiden kautta, jolloin potilaskäyntien kirjaukset yhtenäistyvät. Kodassa rakenteista kirjaamista nopeuttaa ja helpottaa haun ennakoiva tekstinsyöttö. Rakenteinen kirjaaminen parantaa esimerkiksi potilasturvallisuutta ja helpottaa tilastointia.

Koska potilastietojärjestelmiä käyttäviä terveydenhuollon ammattilaisia on monissa eri rooleissa, myös Kodassa on määritelty eri käyttäjärooleja, joille on luotu omat näkymät järjestelmässä. Eri käyttäjärooleja Kodassa on muun muassa hallinnolle, lääkäreille, hoitajille sekä ajanvaraushenkilöstölle. Kun eri työntekijäryhmille on omat käyttäjäroolit, joiden näkymistä ylimääräiset kentät ovat piilotettu, järjestelmän käyttö nopeutuu ja helpottuu huomattavasti.

Kota on muokattavissa vastaamaan jokaisen asiakkaan tarpeita. Potilastietojärjestelmään voi liittää muun muassa nettiajanvarauksen, vastaanottoajan muistutuksen, räätälöitävät suostumuslomakkeet, poikkeamaraportoinnin sekä etävastaanottopalvelumme Etoksen. Kodassa paperittomuus on viety mahdollisimman pitkälle, joka vähentää ympäristö- ja työkuormaa. Esimerkiksi Kelan lomakkeet voidaan täyttää ja lähettää ilman tulosteita.

Potilastietojärjestelmän palvelumuotoiluun ja käyttöliittymäsuunnitteluun on panostettu, ja ne ovatkin Kodan vahvuuksia. Tieto on helposti löydettävissä, ja ulkoasu on tehty nykypäiväiseksi. Ulkoasu on myös kustomoitavissa asiakasorganisaation brändin mukaiseksi.

Etävastaanottosovellus Etos

Etävastaanottosovellus Etos on nykyaikainen valinta terveydenhuollon etävastaanottopalveluille. Alun perin Kodan lisäosaksi luotu etävastaanottosovellus on rakennettu alusta asti helppokäyttöisyys edellä – sekä käyttäjiä että palvelun käyttöönottoa ajatellen.

Etoksen etuna on sen kevyen rakenteen tuoma helppo integroitavuus, joka mahdollistaa etävastaanottopalvelun liittämisen osaksi asiakkaan omaa järjestelmää, eikä näin ollen vaadi myöskään erillistä kirjautumista etävastaanottosovellukseen. Oman järjestelmän puuttuessa etävastaanottopalvelut voi tarvittaessa luoda myös Kota-potilastietojärjestelmään yhteensovitettuna, omana palvelunaan.

Etos toimii saumattomasti myös mobiililaitteiden selaimissa niin sanottuna progressiivisena verkkosovelluksena (PWA). Etävastaanotolle saa halutessaan liitettyä chat-toiminnallisuuden, joka sekin toimii laitteesta riippumatta.

Etävastaanoton video- ja chat-yhteydet ovat salattuja varmistaen aina ensiluokkaisen potilastietoturvallisuuden. Varatuista vastaanottoajoista sovellus lähettää automaattisen muistutusviestin sähköpostitse sekä asiantuntijalle että potilaalle, mistä löytyy myös liittymislinkki etävastaanotolle.

Etävastaanottosovellus Etos on kustannustehokas tapa lisätä etävastaanottopalvelut osaksi terveydenhuollon toimijoiden palvelutarjontaa. Sovellus on yksiselitteinen käyttää ja jopa vuorokaudessa käyttövalmis.

Työvuorojen välitysjärjestelmä Vuki

Robun kehittämä työvuorojen välitysjärjestemä Vuki tarjoaa näppärän ratkaisun työn välitykselle. Työvuorojen suunnittelu on tehty järjestelmän kalenterinäkymällä helpoksi, ja keikkatyöntekijät pääsevät työvuorojen hallintaan käsiksi parilla painalluksella ja voivat helposti varata itselleen sopivia vuoroja.

Työnvälityssovellus Vuki soveltuu jokaiselle alalle helpottaen työvoiman välittämistä useisiin eri toimipisteisiin. Järjestelmään lisätyt keikkatyöläiset voivat varata itselleen vapaita työvuoroja Vukista, joka selainpohjaisena toimii myös mobiilissa progressiivisena verkkosovelluksena. Työvuoron päätteeksi työntekijä kuittaa työvuoron tehdyksi mahdollisine kommentteineen, joilla voidaan välittää tietoa esihenkilöille, vuorosuunnittelijoille ja palkanlaskentaan.

Työvuorojen suunnittelijalle järjestelmä tuo struktuuria työvuorojen hallintaan. Adminin kalenterinäkymässä vapaiden, varattujen ja tehtyjen työvuorojen kokonaiskuva helpottaa työtilanteen hahmottamista eri toimipisteillä. Työvuorojen välitysjärjestelmästä on valittavissa myös listanäkymät työvuorojen statuksen mukaan, ja suodatusominaisuudella listan voi järjestää esimerkiksi työnimikkeittäin tai valita tarkasteltavaksi vain yhden työntekijän työvuorot. Listat ovat myös ladattavissa järjestelmästä, jolloin tietoa on helppo välittää eteenpäin esimerkiksi laskutus- tai palkanmaksujärjestelmiin.

Moderneilla avoimen lähdekoodin teknologioilla kehitetty Vuki on nopea ja helppokäyttöinen roolista riippumatta. Kuten muutkin tuotteemme, myös Vuki on räätälöitävissä asiakkaan tarpeiden mukaan.

Sopisiko tuotteemme teille?

Jätä meille yhteystietosi oheisen lomakkeen kautta!